1. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 dnia przyjazdu do 10.00 dnia wyjazdu Meldunek jest możliwy w godzinach od 16.00 do 20.00 Wymeldowanie trwa od godziny 7.00 do 10.00
2. Gość zobowiązany jest do poinformowania o planowanej godzinie dotarcia na miejsce pod nr. tel.605-504-993 najpóźniej na godzinę przed dotarciem do Władysławowa .
3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie 
4. Gość zobowiązany jest do zapłaty kwoty widniejącej na potwierdzeniu rezerwacji nawet jeśli, z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).
5. Gość otrzymuje klucze, które zobowiązany jest oddać Właścicielowi w dniu wyjazdu. Przed oddaniem kluczy nastąpi ponowne sprawdzenie wyposażenia i stanu domku
6.W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz świeczek.
Palenie tytoniu dozwolone jest wyłącznie na zewnątrz domku. Niedopałki należy umieszczać wyłącznie w popielniczkach. W przypadku złamania tego zakazu Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 300 zł na likwidację zapachu po tytoniu. 
7.Kotwica Park zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji zwrotnej w wysokości 500 zł .Kaucja może być pobrana w gotówce .Kaucja ma na celu zabezpieczenie roszczeń w przypadku ewentualnych zniszczeń lub złamania poszczególnych punktów regulaminu. W przypadku braku zastrzeżeń ze strony Zarządcy kaucja zwracana jest w całości w dniu wyjazdu.
8.Kotwica Park zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających lub które zachowują się agresywnie i w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
9.Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 07.00.
Nie przestrzeganie tego punktu grozi natychmiastowym zerwaniem umowy najmu w razie konieczności wezwaniem policji oraz usunięciem z obiektu bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań. w trudniejszych przypadkach podlega karze grzywny art.51 § 1 Kodeksu Wykroczeń.
10.W domkach obowiązuje całkowity zakaz smażenia Ryb, w przypadku złamania tego zakazu Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 300 zł na likwidację zapachu.

11.Dzieci wliczone są w całkowitą liczę osób zakwaterowania .
12.Najmujący wpłacając zadatek oświadcza iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje warunki regulaminu Ośrodka Kotwica Park.